Homegraphic2

Virtual Seminar – July 2020

Inaugural Virtual Seminar Day 1 July 11

July 11 Morning Sessions

  • Introduction
  • Naihanchi Shodan

July 11 Afternoon Sessions

Inaugural Virtual Seminar Day 2 July 12

July 12 Morning Sessions

  • Introduction
  • Seisan part 1 & 2

July 12 Afternoon Sessions

  • Jo Kihon: Learn
  • Jo Kihon: In Depth
  • Bo Kihon: Learn
  • Bo Kihon: In Depth